Wednesday, September 05, 2007

jockeys weights


1.pramod goud 40kg
2.dasarath singh 42 kg
3.baandal 43
4.ck chary 43.
5.dk asish 44
6.m.suresh 45
7.a.ramana.45.5
8.vivek 46.
9.togrullu 46.
10.p.s.chauhan 47
11.n.ramana 47.5.
12.c.s. jodha 47.5.
13.appu 48,amit ,sequeria b.shinde
18.i chisty 49.n.jodha 49.christopher 49
22.suraj nareddu 50.kamlesh 50 s john ravinder
26.c.rajendra 51.d.singh 51.r marshall 51.s.jodha ganesh h rathod
32.merchant 51
33.c.alford 52.shoban babu belose harish.sn chanvan
38..b.prakash laxman rupesh colgan
42.srinath 55.b.v.krishnan.

Blog Archive